Registratie

Indien u nog niet ingeschreven bent, kan dit op deze pagina.

Gebruik en Privacybeleid

Welkom

www.PharmInTouch.be heet u welkom ! Dit privacybeleid informeert u over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens die u verstrekt via deze website alsook bepaalde persoonsgegevens die wij van APB en van DocCheck Medical Services GmbH hebben verkregen (hierna gezamenlijk genoemd 'uw persoonsgegevens') verwerken.

Wij raden u aan om de tekst van dit privacybeleid aandachtig te lezen vooraleer u deze website gebruikt of er informatie aan verstrekt. Dit privacybeleid kan in de toekomst worden gewijzigd teneinde het aan te passen aan nieuwe noden en ontwikkelingen. Daarom raden we u aan dit privacybeleid op regelmatige tijdstippen te lezen.

Verwerking van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de volgende farmaceutische firma's:


 • AbbVie SA/NV, Avenue Einstein 14, 1300 Wavre
 • ABC Chemicals S.A., Parc Industriel 19, 1440 Wauthier Braine
 • SA Apotex NV, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 8, 1090 Brussel
 • Bayer N.V., J.E. Mommaertslaan 14, 1831 Diegem
 • Biocodex Benelux N.V., Marie Curiesquare 20, 1070 Brussel
 • Bioderma, Avenue Victor Hugo 32, 1420 Braine L’Alleud
 • Bristol-Myers Squibb Belgium bvba, Avenue de Finlande 4, 1420 Braine-l'Alleud
 • Cosmetique Active Belgilux N.V., Allée de la Recherche 63 Bus 2, 1070 Anderlecht
 • EG NV/SA, Heizel Esplanade b22, 1020 Brussels
 • Eli Lilly Benelux N.V., Markiesstraat 1/4B, 1000 Brussel
 • GlaxoSmithKline Consumer Healthcare N.V., Avenue Pascal 2-4-6, 1300 Wavre
 • Grünenthal S.A./N.V, Lenneke Marelaan 8, 1932 Zaventem
 • GlaxoSmithKline Pharmaceuticals N.V., Avenue Pascal 2-4-6, 1300 Wavre
 • Melisana N.V., Kareelovenlaan 1, 1140 Brussel
 • Merck N.V., Brusselsesteenweg 288, Overijse 3090;
 • Mithra Pharmaceuticals, Rue Saint-George 5, 4000 Liège
 • Mylan bvba/sprl, Terhulpsesteenweg 6A, 1560 Hoeilaart
 • Nutricia Early Life Nutrition, Quai des Usines 160, 1000 Bruxelles
 • Omega Pharma België, Venocoweg 26, 9810 Nazareth
 • Pannoc NV/SA, Lammerdries-oost 23, 2250 Olen
 • Aca-pharma NV, Venecoweg 20A, 9810 Nazareth
 • Pierre Fabre Consumer HealthCare NV/SA, Henri-Joseph Genessestraat 1, 1070 Brussel
 • Sandoz NV, Medialaan 40, 1800 Vilvoorde
 • Sanofi-Aventis Belgium N.V., Leonardo DaVinci Laan 19, 1831 Diegem
 • Takeda Belgium N.V., Gentsesteenweg 165, 1080 Brussel
 • Teva Pharma Belgium N.V., Laarstraat 16, 2610 Wilrijk
 • Vemedia Pharma, Gaston Crommenlaan 4 bus 501, 9050 Gent
 • VISTA-Life PHARMA NV, Ninoofsesteenweg 1110, 1080 Brussel
 • VSM Belgium, Prins Boudewijnlaan 24C, 2550 Kontich
 • Zambon N.V., E. Demunterlaan 1 Bus 9, 1090 Brussel

Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • om u toe te laten deze website te gebruiken
 • om de inhoud en de gebruiksvriendelijkheid van deze website te verbeteren en aan uw voorkeuren aan te passen
 • om u op de hoogte te houden over de producten van de deelnemende partners en de ondernemingen binnen dezelfde groep als de deelnemende partners

Uw persoonsgegevens kunnen voor één of meerdere van de hoger vermelde doeleinden worden meegedeeld aan Smart I.T. Systems bvba en aan de ondernemingen binnen dezelfde groep als de deelnemende partners.

U heeft een recht op toegang tot uw persoonsgegevens. Tevens heeft u het recht om (i) verbetering te vragen van onjuiste persoonsgegevens en (ii) verwijdering te vragen van uw persoonsgegevens die gelet op de hoger omschreven doeleinden onvolledig of irrelevant zijn of waarvan de verkrijging, mededeling of bewaring verboden zijn of die langer zijn bewaard dan nodig om de hoger omschreven doeleinden te verwezenlijken. U heeft eveneens het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor publiciteitsdoeleinden.

Om de hierboven opgesomde rechten uit te oefenen kunt u contact opnemen met één van de deelnemende partners via de hierboven vermelde adressen of u kunt daartoe een email sturen naar privacy@pharmintouch.be.

Gebruik van cookies

Cookies zijn bestanden die onze web-server naar uw computer kan versturen, waardoor de computer voor de duur van uw sessie kan worden geïdentificeerd. Zo hoeft u tijdens de duur van de sessie niet steeds opnieuw in te loggen.

De meeste browsers zijn ingesteld om deze cookies automatisch te accepteren. U kunt echter het opslaan van cookies deactiveren of uw browser zo instellen dat u een mededeling krijgt voordat de cookie al dan niet op uw computer wordt opgeslagen.

Beveiliging

We treffen alle redelijke maatregelen om het doorzenden van uw persoonsgegevens van uw computer naar onze website te beschermen en om deze informatie te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, verspreiding, wijziging of vernietiging. Onze beveiligingsprocedures worden voortdurend herzien en aan de nieuwste technologische ontwikkelingen aangepast. Als onderdeel van het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens wordt alle overgedragen informatie via versleuteling beveiligd om misbruik door derden te voorkomen. Wachtwoorden, identificatienummers of andere toegangsmodaliteiten die op deze website van toepassing zijn, dienen door u op vertrouwelijke wijze te worden behandeld.

Link naar andere websites

Deze website kan koppelingen ('links') of verwijzingen naar andere websites bevatten. Koppelingen naar deze websites worden uitsluitend verleend voor het gemak van onze bezoekers. Toegang tot die websites is op risico van de gebruiker. Dit privacybeleid is niet van toepassing op deze websites. Het is aangewezen, telkens wanneer u een website bezoekt, het privacybeleid van de betreffende website te raadplegen.

Algemene informatie
Klant type  * 
PharmInTouch ID  *  uw APB nummer bv. 123456
APB nummer van de apotheek  * 
Apotheek
Naam titularis Naam  * 
Voornaam titularis Voornaam  * 
Geslacht  * 
Taal  * 
Land  * 
B.T.W. Nummer  * 
Klantengroep  * 
Adres informatie
Straat  * 
Postcode  * 
Plaats  * 
Contact informatie
Telefoon nummer  * 
Fax nummer
E-mail adres  * 
 
Snelle Toegang : ontvang uw paswoord via SMS door hier uw GSM-nummer in te geven.
GSM
Privacy informatie
Ja, ik wens de nieuwsbrieven met informatie en/of promoties van PharmInTouch en de deelnemende bedrijven te ontvangen.
 
 
Annuleren